کلیدواژه‌ها = گسل
تعداد مقالات: 10
3. شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 85-100

10.22071/gsj.2015.41371

محمود میرزایی؛ لیلا سهیلی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان مطلق


4. تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای و شبکه‌های عصبی در شناسایی سامانه‌های گسلی در منطقه تنگه هرمز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 351-358

10.22071/gsj.2015.42125

مریم السادات میرکمالی؛ حمیدرضا رمضی؛ محمدرضا بختیاری؛ هاله رامش


7. سازوکارهای ساختاری در بروز فوران‌های بازالتی منطقه بیجار، (باختر ایران)

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2012.54523

گلاویژ ملکی؛ عبدالله سعیدی؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


8. برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 149-156

10.22071/gsj.2010.57347

مرتضی طالبیان؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ مرتضی فتاحی؛ منوچهر قرشی؛ علی بیت الهی؛ عباس قلندر زاده؛ محمد علی ریاحی


9. مطالعه لرزه‌خیزی تهران بزرگ و مجاورت آن با استفاده از داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری شهر تهران

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 133-138

10.22071/gsj.2010.57216

فرزام یمینی فرد؛ علی سیاهکالی مرادی؛ مازیار حسینی؛ رحیم نوروزی


10. شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 48-59

10.22071/gsj.2008.58172

علیرضا جواهری نیستانک؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نوید امینی