کلیدواژه‌ها = آرسنیک
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخص

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 219-226

10.22071/gsj.2017.46613

الهام قدیری صوفی؛ سعید سلطانی محمدی؛ مهیار یوسفی؛ علی عالی انوری


2. منشا آرسنیک و چگونگی آزاد‌سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 261-270

10.22071/gsj.2016.40917

شیرین صفری؛ اصغر اصغری‌مقدم؛ عطاالله ندیری؛ کمال سیاه‌چشم


3. استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 397-406

10.22071/gsj.2015.41597

عطاالله ندیری؛ فریبا صادقی اقدم؛ اصغر اصغری مقدم


4. بررسی آنومالی آرسنیک و منشأ احتمالی آن در آب‌زیرزمینی دشت خوی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 147-154

10.22071/gsj.2015.43273

اصغر اصغری مقدم؛ لیدا جلالی