کلیدواژه‌ها = کارست
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 109-120

10.22071/gsj.2018.80038

راضیه اکبری جونوش؛ منوچهر قرشی؛ حسنعلی بابایی؛ محمد نخعی؛ محسن پورکرمانی


6. بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و پهنه‌بندی کارست حوضه چله با استفاده از منطق فازی و AHP، استان کرمانشاه

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 57-68

10.22071/gsj.2013.53641

مجتبی یمانی؛ علی‌اکبر شمسی‌پور؛ مریم جعفری‌اقدم؛ سجاد باقری سید شکری


9. مطالعه سنگ‌نگاری و سیستم درزه منطقه بیستون به منظور پی بردن به علل فرسایش سنگ‌نوشته بیستون

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 92-96

10.22071/gsj.2008.58446

حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ امیر حسین صدر؛ فرهاد آلیانی