کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 4
2. اثر محل دفن زباله شهرستان داراب بر آلودگی آب‌های زیرزمینی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 151-156

10.22071/gsj.2015.42185

صغری بهرامی؛ عزت‌اله رییسی


3. ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 223-230

10.22071/gsj.2015.42207

محمد نخعی؛ میثم ودیعتی؛ خالق محمدی


4. بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 175-182

10.22071/gsj.2013.53601

سمیه سلیمانی؛ محمد محمودی قرائی؛ فرشته قاسم‌زاده؛ علیرضا سیاره