کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر ساختارهای تکتونیکی در اکتشاف منابع آب کارستی به کمک روش Fuzzy-AHP، مطالعه موردی گستره بسطام استان سمنان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 109-120

10.22071/gsj.2018.80038

راضیه اکبری جونوش؛ منوچهر قرشی؛ حسنعلی بابایی؛ محمد نخعی؛ محسن پورکرمانی


4. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 9-16

10.22071/gsj.2015.42988

عزت‌اله قنواتی؛ امیر کرم؛ ابراهیم تقوی‌مقدم


5. برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل‌های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 11-20

10.22071/gsj.2013.44014

مهدی کیانپور؛ محمد سیاری؛ علی ارومیه‌ای؛ محمدرضا نیکودل


6. بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌یافتگی و پهنه‌بندی کارست حوضه چله با استفاده از منطق فازی و AHP، استان کرمانشاه

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 57-68

10.22071/gsj.2013.53641

مجتبی یمانی؛ علی‌اکبر شمسی‌پور؛ مریم جعفری‌اقدم؛ سجاد باقری سید شکری


10. پیش‌بینی سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل به وسیله روش‌های منطق فازی و عصبی ـ فازی در یکی از مخازن کربناتی جنوب ایران

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 63-70

10.22071/gsj.2018.55221

مجتبی رجبی؛ بهمن بهلولی؛ مجید محمدی نیا؛ اسماعیل غلامپور آهنگر


11. ارائه روش‌شناسی تعیین نقاط حفاری اندیس مس نوچون با استفاده از منطق فازی در GIS

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 179-188

10.22071/gsj.2010.55471

غلامرضا الیاسی؛ محمد کریمی؛ عباس بحرودی؛ امیر عادلی سرچشمه