کلیدواژه‌ها = مس
تعداد مقالات: 6
2. بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 183-195

10.22071/gsj.2014.43558

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمدهاشم امامی


4. بررسی محیط فیزیکوشیمیایی در کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از ویژگی‎های شیمیایی کانی‎ها (شمال خاور تبریز)

دوره 20، شماره 79، زمستان 1390، صفحه 47-54

10.22071/gsj.2011.55004

مهری محمدیان؛ محمد بومری؛ علی احمدی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ هال داگلاس؛ مهدی جمالی


5. بررسی ژئوشیمیایی کانه زایی رگه ای تنگستن- مس در جنوب-باختری شازند

دوره 19، شماره 73، زمستان 1388، صفحه 37-50

10.22071/gsj.2010.57198

مریم عبدی؛ مجید قادری؛ نعمت اله رشیدنژاد عمران؛ علی نجفی