کلیدواژه‌ها = اثرات ساختگاهی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه‌گیری‌های مایکروترمور

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 167-172

10.22071/gsj.2016.41053

جواد اسدی فلاح؛ مهدی زارع؛ محمدرضا قیطانچی