کلیدواژه‌ها = گارنت
تعداد مقالات: 9
3. زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 243-256

10.22071/gsj.2018.58253

معصومه نوروزی؛ محمد لطفی؛ محمدهاشم امامی؛ حمایت جمالی؛ علی عابدینی


4. مطالعات زمین‌شناسی، سنگ‌نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 349-362

10.22071/gsj.2016.41234

صمد علیپور؛ پریوا شیرمحمدی؛ یوسف رحیم سوری؛ هاشم باقری


5. کانی‌شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2015.41423

سعیده رنجبر؛ سید محسن طباطبایی‌منش؛ محمدعلی مکی‌زاده


6. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و منشأ ریولیت‌های گارنت‌دار منطقه کهک (جنوب خاور قم)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 17-26

10.22071/gsj.2014.53661

نسیم عسکری؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


8. بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران)

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 37-46

10.22071/gsj.2015.53659

رامین صمدی؛ محمدولی ولی‌زاده؛ حسن میرنژاد؛ علی‌اکبر بهاری‌فر؛ سید جمال شیخ ذکریایی


9. بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 147-152

10.22071/gsj.2010.57218

سمیرا زندی‌فر؛ محمدولی ولی‌زاده؛ محمدعلی برقی؛ محمد‌رضا فرودی‌جهرمی