کلیدواژه‌ها = کنگلومرا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل لیتوفاسیس‌ها و شرایط رسوب‌گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 211-218

10.22071/gsj.2016.41068

رضا فرخ‎نژاد؛ بیژن اسفندیاری؛ احمد معتمد