کلیدواژه‌ها = ارومیه
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی کانی‌های دگرگونه در سنگ‌های بازیک میلونیتی و متاسوماتیک شمال باختر ارومیه

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 119-130

10.22071/gsj.2012.54075

کوروش محمدیها؛ مسیب سبزه‌ای؛ مهرداد قهرایی پور؛ عبداله کوثری تُربه‌بَر


4. بررسی ساز وکار دگرریختی و ریزساخت‌های مربوط به آن در سنگ‌های میلونیتی بازیک شمال باختر ارومیه

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 47-54

10.22071/gsj.2012.54020

کوروش محمدیها؛ مسیب سبزه‌ای؛ مهرداد قهرایی‌پور؛ جواد رادفر