کلیدواژه‌ها = سنگ‌کره
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه رفتار مکانیکی سنگ‌کره در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی مکانیکی

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 164-176

10.22071/gsj.2010.57220

حمیدرضا نانکلی؛ بهزاد وثوقی؛ فرهاد ثبوتی؛ خالد حسامی؛ مرتضی طالبیان