کلیدواژه‌ها = زمین‌لرزه
تعداد مقالات: 10
2. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور ماه 1389 خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 281-292

10.22071/gsj.2015.42073

محمدعلی شکری؛ محمد فروتن؛ مجید نعمتی؛ محمدجواد بلورچی؛ شهریار جوادی‌پور؛ بهنام اویسی


3. بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 333-343

10.22071/gsj.2015.42087

یوسف علاء دین؛ مرتضی طالبیان؛ مهران آرین؛ محمد مهدی احمدی


7. لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه 8/5MW= سی‌ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 83-90

10.22071/gsj.2012.54024

مجید نعمتی؛ بهنام اویسی؛ محمد فروتن؛ محمد جواد بلورچی


8. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 19-24

10.22071/gsj.2010.55424

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


10. نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 179-185

10.22071/gsj.2008.58268

عباس کنگی؛ علی راستگو؛ فاطمه ابراهیمی؛ ناهید کنگی