کلیدواژه‌ها = سنندج- سیرجان
تعداد مقالات: 15
1. سن‌سنجی Ar/Ar ، ژئوشیمی ‌‌و پتروژنز توده‌ نفوذی خرس‌ره (جنوب قروه)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 135-144

10.22071/gsj.2018.116501.1393

جلیل قلمقاش؛ سارا هوشمند؛ سید جمال شیخ زاکریایی؛ حمیده رشید


2. زمین‌شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب‌باختر زنجان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 207-218

10.22071/gsj.2018.89091.1150

امیر نادری؛ قاسم نباتیان؛ مریم هنرمند؛ حسین کوهستانی


3. رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 161-174

10.22071/gsj.2017.84283.1099

فتانه پورمحمد؛ حسین کوهستانی؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ قاسم نباتیان؛ میرعلی اصغر مختاری


13. مراحل مختلف کانه‌زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد سرگز، شمال‌ باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 85-94

10.22071/gsj.2018.55653

زهرا بدرزاده؛ مسیب سبزه‌ئی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد هاشم امامی؛ دومینگو خیمنو


14. تحلیل ساختاری پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر الیگودرز

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 149-158

10.22071/gsj.2010.55674

امیرحسین صدر؛ محمد محجل؛ علی یساقی


15. ویژگی‌های سنگ‌های آتشفشانی جوان در جنوب خاوری بیجار

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 151-156

10.22071/gsj.2010.55463

سید محمد حسین رضوی؛ علیرضا سیاره