کلیدواژه‌ها = زون سنندج- سیرجان
تعداد مقالات: 3
1. جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 67-78

10.22071/gsj.2019.84267

حسین شهبازی؛ حسن برجسته؛ علی‎اصغر سپاهی؛ عاطفه متقی توانا


2. ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 109-120

10.22071/gsj.2016.40723

بهناز حسینی؛ احمدرضا احمدی


3. تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2012.53957

بهناز حسینی؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ احمدرضا احمدی