کلیدواژه‌ها = گرانیتوئید
تعداد مقالات: 5
1. «نگرشی نو بر جایگیری ماگما و فرگشت ساختاری شمال پهنه سیستان»

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 73-84

10.22071/gsj.2018.118283.1403

زینب اعتمادخواه؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین کوب


4. ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 109-120

10.22071/gsj.2016.40723

بهناز حسینی؛ احمدرضا احمدی


5. سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 215-229

10.22071/gsj.2014.43824

مریم السادات سجادی نسب؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور قربانی