کلیدواژه‌ها = Jurassic
تعداد مقالات: 10
4. ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 109-120

10.22071/gsj.2016.40723

بهناز حسینی؛ احمدرضا احمدی


5. مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2015.42563

طیبه سربندی فراهانی؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمدرضا کبریائی زاده؛ مهین محمدی


7. گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 133-140

10.22071/gsj.2015.42590

سیدحمید وزیری؛ مهین رامی؛ آتسوشی ماتسوکا؛ محمودرضا مجیدی فرد