کلیدواژه‌ها = کربنیفر پیشین
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رخساره ای، محیط رسوبی و شرایط پالئواکولوژیکی رمپ کربناته کربنیفر پیشین در حوضه سنندج- سیرجان، ایران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 289-300

10.22071/gsj.2019.88505

فریبا شیره‎زاده اصفهانی؛ ئارام بایت‎گل؛ نادر کهنسال قدیم‎وند؛ عبدالحسین کنگازیان؛ امیر اکبری محمدی؛ مرداویج صدری


2. بقایای میکروسکوپی ماهیان دونین پسین-کربنیفر پیشین کرمان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 131-142

10.22071/gsj.2016.40725

طیبه احمدی؛ واچیک هایراپطیان؛ حسین غلامعلیان؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور


3. جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 53-56

10.22071/gsj.2014.43768

کاوه خاکسار؛ فاطمه رضوان نیا؛ محمدرضا کبریایی‌زاده


5. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.57343

حسین غلامعلیان؛ محمدرضا کبریایی زاده؛ منصور قربانی؛ سید محمود حسینی نژاد