کلیدواژه‌ها = چینه نگاری سکانسی
تعداد مقالات: 4
2. چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 169-180

10.22071/gsj.2017.78903.1055

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی


3. ریزرخساره، مدل رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در شمال خاوری گسل زاگرس

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 281-290

10.22071/gsj.2016.40762

مظاهر یاوری؛ مهدی یزدی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند


4. چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر در تاقدیس آینه ورزان-دلیچای، خاور تهران، البرز مرکزی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 143-154

10.22071/gsj.2016.40726

نادر کهنسال قدیم وند؛ شیما قلی پوری؛ محمودرضا مجیدی‌فرد