کلیدواژه‌ها = سازند داریان
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 165-178

10.22071/gsj.2016.40729

محمدرضا رحمانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهران آرین


3. ریزرخساره، مدل رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در شمال خاوری گسل زاگرس

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 281-290

10.22071/gsj.2016.40762

مظاهر یاوری؛ مهدی یزدی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند


4. بررسی رخساره‌های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 267-278

10.22071/gsj.2015.41511

کتایون رضایی پرتو؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ الهام حاجی کاظمی


6. مزاربیتولیناهای (Mesorbitolinas) سازند داریان در برش چینه‌شناسی دشتک، شمال شیراز

دوره 20، شماره 77، پاییز 1389، صفحه 31-40

10.22071/gsj.2010.55303

فاطمه صفری؛ محسن یزدی مقدم؛ فرشته سجادی