کلیدواژه‌ها = کیفیت مخزنی
تعداد مقالات: 9
5. تاثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 165-178

10.22071/gsj.2016.40729

محمدرضا رحمانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهران آرین


7. بررسی ویژگی‌های دولومیکریت‌های واحد دالان بالایی در یکی از میادین خلیج فارس

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2015.42309

سمیه پرهام؛ محمد رضا کمالی


8. ژئوشیمی سروک بالایی (بخش میشریف) و تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی این بخش در میادین سیری E وD

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 327-238

10.22071/gsj.2015.42733

آمنه قربانی؛ محمدحسین آدابی؛ سیما سهرابی