کلیدواژه‌ها = آداکیت
تعداد مقالات: 11
1. سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 241-250

10.22071/gsj.2019.171867.1614

مرضیه اسدی آورگانی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ حبیب اله قاسمی


3. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2018.58321

بهناز حسینی؛ مریم محمدی سیانی؛ احمدرضا احمدی


5. ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گنبد‎های آداکیتی پرسیلیس احمدآباد خارتوران (جنوب شرق شاهرود)

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 291-298

10.22071/gsj.2016.40763

فضیلت یوسفی؛ محمود صادقیان؛ سحر سمیاری؛ حبیب الله قاسمی


10. ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نفوذی اسیدی الیگو- میوسن شمال باختر شهربابک، کرمان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 157-170

10.22071/gsj.2015.42905

غلامرضا قدمی؛ عباس مرادیان شهر بابکی؛ سیدمحسن مرتضوی


11. پتروژنز توده‌های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 183-196

10.22071/gsj.2015.42914

محسن نصرآبادی؛ فدریکو روزتی؛ حسین معین‌وزیری؛ سید محمد حسین رضوی؛ محمد محجل