کلیدواژه‌ها = توابع گیرنده
تعداد مقالات: 3
1. ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در مرکز ایران

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 43-52

10.22071/gsj.2017.87615.1128

افسانه نصرآبادی؛ فاطمه عظیمی؛ محمدرضا سپهوند


2. مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 131-136

10.22071/gsj.2010.57344

فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ فروغ صدودی؛ محمدرضا قیطانچی؛ ایوب کاویانی


3. بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 136-147

10.22071/gsj.2008.58230

‌امیرهوشنگ رجائی؛ محمد مختاری؛ کیت پریستلی؛ دنیس هاتسفلد