کلیدواژه‌ها = رخساره سنگی
تعداد مقالات: 3
1. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند پسته‌لیق در مرکز کپه‌داغ (درگز)

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2013.53686

امیر کریمیان طرقبه؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسد ا... محبوبی


3. تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 110-123

10.22071/gsj.2008.58450

مهدی خدامی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا