کلیدواژه‌ها = تحلیل ساختاری
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل الگوی ساختاری تاقدیس احمدی

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 133-142

10.22071/gsj.2016.40891

مریم حمیدیان شیرازی؛ عبداله سعیدی؛ علی سلگی؛ کورس یزدجردی


2. تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 347-361

10.22071/gsj.2015.41523

علی ملائکه؛ محمدرضا قاسمی؛ سعید حکیمی؛ عباس بحرودی


3. تحلیل ساختاری پاره‌‌گسل‌های جنوبی پهنه گسل عرضی کره‌بس در جنوب فیروزآباد، کمربند چین - رانده زاگرس

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 181-190

10.22071/gsj.2015.42045

ناهید صحابی‌فرد؛ علی یساقی؛ محمد‌قاسم حسن‌گودرزی


4. تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.41778

طاهره نادری؛ امیر شفیعی‌بافتی؛ مجید شاه‌پسندزاده


6. سامانه گسل امتدادلغز بیدهند (جنوب قم)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 177-184

10.22071/gsj.2010.57355

روح الله ندری؛ محمد محجل؛ عباس بحرودی


7. تحلیل جنبشی چین خوردگی در ساختارهای تاقدیسی ناحیة فارس داخلی

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 91-96

10.22071/gsj.2010.56993

محمدعلی گنجویان؛ سهراب شهریاری؛ علی یساقی