کلیدواژه‌ها = پرمین
تعداد مقالات: 14
5. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‎های مرز پرمین– تریاس در برش کوه باغوک (شمال باختری آباده)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 285-294

10.22071/gsj.2016.40939

الهام فرشید؛ بهاء‏الدین حمدی؛ واچیک هایراپطیان؛ سید علی آقانباتی


8. سنگ‌زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین و تریاس زیرین در برش سیبستان (شمال باختری تهران)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 45-54

10.22071/gsj.2015.42256

نوش‌آفرین حقیقت؛ پریسا منصوری


9. زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار)

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2013.53832

حامد یاراحمدزهی؛ محمدنبی گرگیج؛ سیدعلی آقانباتی؛ عبدالله سعیدی


11. زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سورمق و جلفا در برش چینه‌شناسی هرزند در شمال مرند بر مبنای روزن‌بران

دوره 20، شماره 77، زمستان 1389، صفحه 141-150

10.22071/gsj.2010.55364

رحیم شعبانیان؛ مهناز پروانه نژادشیرازی؛ فاطمه جوادی نیا


13. نقش روز‌ن‌داران کوچک تک‌ردیفی در تعیین سن توالی‌های کربناتی پرمین در ایران

دوره 18، شماره 69، زمستان 1387، صفحه 20-33

10.22071/gsj.2009.57535

رحیم شعبانیان؛ دانیل واچارد


14. چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، زمستان 1386، صفحه 98-109

10.22071/gsj.2008.58449

رحیم شعبانیان؛ خسرو خسروخسروتهرانی؛ ایرج مؤمنی