کلیدواژه‌ها = جلفا
تعداد مقالات: 5
1. مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 97-108

10.22071/gsj.2018.120072.1417

عباس قادری؛ مهدی بادپا؛ علیرضا عاشوری


2. بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 277-286

10.22071/gsj.2016.40965

سیروس عباسی؛ بهاءالدین حمدی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد