کلیدواژه‌ها = داسیت
تعداد مقالات: 5
1. سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 241-250

10.22071/gsj.2019.171867.1614

مرضیه اسدی آورگانی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ حبیب اله قاسمی


5. بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390

10.22071/gsj.2017.54382

فرهاد پیرمحمدی؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ چانگ هاوا چن؛ محمت کسکین