کلیدواژه‌ها = Dezful embayment
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 29-42

10.22071/gsj.2017.93015.1200

احمد لشگری؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب؛ مهدی نجفی؛ جاومه ورجس


2. آنالیز رخساره‌ای و بازسازی محیط نهشتی دیرینه‌ی رسوبات پیش‌بومی نئوژن در شمال فروبار دزفول، زاگرس

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.72739.1012

نجمه اعتمادسعید؛ مهدی نجفی؛ نوید زین العابدین قویم؛ عبدالرضا قدس


3. In-situ stress regime in the Asmari reservoir of the Zeloi and Lali oil fields, northwest of the Dezful embayment in Zagros fold-thrust belt, Iran

دوره 27، Special Journal-106، زمستان 1396، صفحه 53-68

10.22071/gsj.2018.58362

Hossein Talebi؛ Seyed Ahmad Alavi؛ Shahram Sherkati؛ Mohammad Reza Ghassemi؛ Alireza Golalzadeh


5. تحلیل جنبشی هندسه چین‌خوردگی در تاقدیس آغاجاری (فروافتادگی دزفول)، ایران

دوره 22، شماره 86، زمستان 1391، صفحه 261-272

10.22071/gsj.2012.54094

نسیم خرازی‌زاده؛ محمود الماسیان؛ شهرام شرکتی