کلیدواژه‌ها = سنگ‌شناسی
تعداد مقالات: 12
2. کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 107-118

10.22071/gsj.2017.46769

عبدالحمید انصاری؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین


3. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت‌های آق‌کند، شمال زنجان

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 99-110

10.22071/gsj.2016.41039

محمد ابراهیمی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی‌اصغر مختاری؛ مریم فیضی


6. ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت‌های دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار با تکیه بر نتایج ایزوتوپ‌های -Pb Sr-Nd

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 51-62

10.22071/gsj.2015.42381

ابراهیم محمدی‌گورجی؛ قاسم قربانی؛ هادی ‌شفایی‌مقدم


10. بررسی سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کمتال (شمال خاروانا، آذربایجان شرقی)

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 123-128

10.22071/gsj.2010.56999

میر علی اصغر مختاری؛ حسین معین‌وزیری؛ محمد رضا قربانی؛ محمود مهرپرتو


12. سنگ‌شناسی و جایگاه زمین‌ساختی توده گرانودیوریتی لخشک, شمال باختر زاهدان, ایران

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 126-143

10.22071/gsj.2008.58199

علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ داریوش اسماعیلی