کلیدواژه‌ها = ذوب بخشی
تعداد مقالات: 9
1. سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 215-232

10.22071/gsj.2017.53952

بدیعه شهسواری علویجه؛ نعمت‎اله رشیدنژاد عمران؛ جلیل قلمقاش


2. پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 147-158

10.22071/gsj.2016.41050

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سیدمحمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی


4. سنگ‌شناسی و سن‌سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2015.42736

مریم هنرمند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ محمدهاشم امامی؛ قاسم نباتیان


7. زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی توالی گوشته‌ای در افیولیت‌های نائین

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 31-44

10.22071/gsj.2010.56984

محمد رهگشای؛ جواد مهدی پور قاضی؛ هادی شفائی مقدم