کلیدواژه‌ها = شکستگی
تعداد مقالات: 12
6. ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی‌ها در نمودار تصویری

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 141-150

10.22071/gsj.2015.41701

مصطفی جاوید؛ حسین معماریان؛ سید مهدی مظهری؛ رضا آقایی‌زاده ظروفی؛ بهزاد تخم‌چی؛ فرهاد خوشبخت


7. بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI و انحراف سرعت

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 231-239

10.22071/gsj.2015.42209

بهمن سلیمانی؛ قاسم ساعدی؛ عباس چرچی؛ اسماعیل سالاروند


8. بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 37-42

10.22071/gsj.2004.43444

خیرالله نورائی‌نژاد؛ حسن امیری بختیار؛ روح‌انگیز محمدیان؛ عبدالفیاض عزیزی


9. لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه 8/5MW= سی‌ام تیر ماه 1389 کودیان، جنوب خاوری زاگرس

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 83-90

10.22071/gsj.2012.54024

مجید نعمتی؛ بهنام اویسی؛ محمد فروتن؛ محمد جواد بلورچی


10. تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2010.54608

مهران آرین؛ روح انگیز محمدیان


11. تحلیل دینامیکی شکستگی‌های شمال منطقه ترود- معلمان(ایران مرکزی، جنوب خاور دامغان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2010.54577

آناهیتا کی‌نژاد؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ عبداله سعیدی؛ محمد لطفی


12. استفاده از شکستگی‌ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره، جنوب باختر ایران

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57318

حسین حاجی‌علی‌بیگی؛ سید احمد علوی؛ جمشید افتخار نژاد؛ محمد مختاری؛ محمد حسین آدابی