کلیدواژه‌ها = شکستگی‌های ریز ترمیم‌ یافته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بافت‌های کوارتز در کانسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصویرگیری میکروسکوپ الکترونی- کاتدولومینسانس

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 37-42

10.22071/gsj.2016.41136

سمانه نصیری بزنجانی؛ محمد بومری؛ حبیب بییابانگرد؛ مهدی عبداللهی