کلیدواژه‌ها = سازند میلا
تعداد مقالات: 3
1. زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 137-146

10.22071/gsj.2016.41182

سمیه سلیمانی؛ بهاءالدین حمدی؛ علیرضا کریمی باوندپور


2. چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 25-38

10.22071/gsj.2014.43751

هادی امین‏ رسولی؛ یعقوب لاسمی؛ شرمین ظاهری