کلیدواژه‌ها = تحلیل وارون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت تنش نو‌زمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 375-384

10.22071/gsj.2016.41258

معصومه روستائی؛ مریم روستائی؛ بهزاد زمانی؛ مجید نعمتی


2. تحلیل وضعیت تنش نوزمین‎ساختی کوهزاد زاگرس و جدایش رژیم‎های تنش‎ با داده‎های زمین‎لرزه

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 219-230

10.22071/gsj.2015.42065

بهزاد زمانی قره‎چمنی؛ نسرین کیانی‎زاده؛ حسنیه پرهیزکاری