کلیدواژه‌ها = توزیع عناصر
تعداد مقالات: 6
2. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 405-414

10.22071/gsj.2016.41271

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


4. ویژگی‌های ژئوشیمیایی نهشته لاتریتی شاه‌بلاغی، جنوب خاور دماوند، استان تهران

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 165-176

10.22071/gsj.2014.43697

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی‌اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


5. سنگ نگاری و زمین‌شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2012.54541

هادی خلیل زاده؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ حسین رحیم‎پور بناب