کلیدواژه‌ها = دگرگونی مجاورتی
تعداد مقالات: 4
1. کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 327-338

10.22071/gsj.2017.72014.1008

سید محسن طباطبایی منش؛ محمدعلی مکی زاده؛ سعیده رنجبر؛ رضا قلی نژاد


2. کانی‌شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2015.41423

سعیده رنجبر؛ سید محسن طباطبایی‌منش؛ محمدعلی مکی‌زاده


4. بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 147-152

10.22071/gsj.2010.57218

سمیرا زندی‌فر؛ محمدولی ولی‌زاده؛ محمدعلی برقی؛ محمد‌رضا فرودی‌جهرمی