کلیدواژه‌ها = اسکارن خونی
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 173-182

10.22071/gsj.2015.41423

سعیده رنجبر؛ سید محسن طباطبایی‌منش؛ محمدعلی مکی‌زاده