کلیدواژه‌ها = ماستریشتین
تعداد مقالات: 7
1. زیست چینه نگاری وتعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب غرب کوهدشت

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 129-142

10.22071/gsj.2019.95053.1222

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری‏ مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه


4. زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار ، (ایران مرکزی)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 65-72

10.22071/gsj.2015.42576

بیتا قاسم شیرازی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد؛ علی خردمند؛ طیبه محتاط


6. نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته‌های جدید فسیلی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 144-169

10.22071/gsj.2008.58200

محمد وحیدی نیا؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ علی اصغر آریایی؛ محمد حسین آدابی