کلیدواژه‌ها = گسل جهش جانبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌های عرضی در ناحیه دشت‌بو (جنوب باختر دامغان)

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 257-266

10.22071/gsj.2015.41510

الهه طاهری؛ پرویز امیدی؛ عزیزاله طاهری