کلیدواژه‌ها = ایزوتوپ Sr-Nd
تعداد مقالات: 2
1. سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 289-302

10.22071/gsj.2018.99811.1276

لیلی فتحیان؛ فرهاد آلیانی؛ علی اکبر بهاری فر؛ محمد حسین زرین کوب