کلیدواژه‌ها = رسوب‌شناسی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 33-46

10.22071/gsj.2017.53928

پیمان حیدریان؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتونی؛ رضا شهبازی


2. رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی‌ آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب‌ خاور سیستان و بلوچستان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 85-97

10.22071/gsj.2015.41691

محمد آفرین؛ محمد بومری؛ اسداله محبوبی؛ محمد نبی گرگیج؛ محمدعلی حمزه


5. ویژگی‌های رسوب‌شناسی و منشأ نهشته‌های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 57-68

10.22071/gsj.2010.57321

عبدالحسین امینی؛ مجید شاه‌حسینی؛ علی محمدی؛ مصطفی شهرابی


6. تجزیه رخساره‌های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 110-123

10.22071/gsj.2008.58450

مهدی خدامی؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا