کلیدواژه‌ها = رسوبات سیلیسی- آواری
تعداد مقالات: 1
1. رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی‌ آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب‌ خاور سیستان و بلوچستان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 85-97

10.22071/gsj.2015.41691

محمد آفرین؛ محمد بومری؛ اسداله محبوبی؛ محمد نبی گرگیج؛ محمدعلی حمزه