کلیدواژه‌ها = ایزوتوپ اکسیژن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 81-90

10.22071/gsj.2018.114431.1373

فرهاد زال؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی؛ شاو یانگ جیانگ؛ لئوناید دانیشوسکی؛ کریس هریس