کلیدواژه‌ها = Shemshak Group
تعداد مقالات: 5
2. ویژگی‌های مغناطیسی ماسه‌سنگ‌های گروه شمشک، در پاسخ به کاربرد روش‌های زمین‌مغناطیس

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 153-164

10.22071/gsj.2015.42306

زهیدا حمیدی بهشتی؛ حبیب علیمحمدیان؛ مرتضی طالبیان؛ علیرضا شهیدی؛ محمدرضا قاسمی


3. تحلیل کشش در حوضه رسوبی گروه شمشک(دره بلده، البرز مرکزی)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 39-48

10.22071/gsj.2015.41783

مسعود میرزایی سوزنی؛ علیرضا شهیدی؛ رمضان رمضانی اومالی؛ فاطمه علیزاده صوری


5. بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 219-228

10.22071/gsj.2012.54549

علی شکاری‌فرد؛ فرانسوا بودن؛ کاظم سیدامامی؛ یوهان اشنیدر؛ حسین رحیم‌پوربناب