کلیدواژه‌ها = چین‌خوردگی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی ساختاری در بقایای حوضه حاشیه‌ای تتیس جوان در مسیرگسل شمال تبریز

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 303-312

10.22071/gsj.2015.42082

فاطمه مصباحی؛ محمد محجل؛ محسن مؤذن؛ لقمان نمکی


3. تحلیل هندسی- جنبشی چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال ‌باختری بیرجند)

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 163-174

10.22071/gsj.2015.43396

یعقوب جلیلی شاه‌منصوری؛ محمدمهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ محمدرضا قاسمی


5. بررسی متغیرهای هندسی و جنبشی شکستگی‌های مخزن آسماری میدان مارون

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 37-42

10.22071/gsj.2004.43444

خیرالله نورائی‌نژاد؛ حسن امیری بختیار؛ روح‌انگیز محمدیان؛ عبدالفیاض عزیزی


7. بررسی درزه‌های موجود بر روی چین مرتبط با گسلش‌ در شمال اشتهارد

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 153-160

10.22071/gsj.2017.53976

زهره حسین‌مردی؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ مرتضی طالبیان


9. موازنه تفسیر مقاطع لرزه‌نگاری و استفاده از آن برای کاهش خطا در تفسیرهای لرزه‌نگاری، با مثالی از ایران

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 102-111

10.22071/gsj.2009.57381

حامد سعادت‌نیا؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ایرج عبداللهی فرد؛ محمدرضا قاسمی