کلیدواژه‌ها = پالینولوژی
تعداد مقالات: 3
1. پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 319-326

10.22071/gsj.2017.91471.1187

محمد شریفی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مریم اختری؛ مهدی صرفی؛ محسن یزدی مقدم


2. پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2017.50175

شیوا نوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد


3. پالینولوژی و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین (خراسان رضوی)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 135-144

10.22071/gsj.2015.42303

محسن علامه؛ زهرا سردار