کلیدواژه‌ها = آلبین- سنومانین
تعداد مقالات: 2
1. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


2. پالینولوژی و پالینوفاسیس سازند آیتامیر در برش زاوین (خراسان رضوی)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 135-144

10.22071/gsj.2015.42303

محسن علامه؛ زهرا سردار