کلیدواژه‌ها = چینه‌نگاری سکانسی
تعداد مقالات: 14
2. شناسایی دسته رخساره FSST در توالی‌های رودخانه‌ای با مثالی از سازند شوریجه

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 283-290

10.22071/gsj.2018.119357.1410

غلامرضا حسین یار؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ ایرج عبدالهی‌فرد؛ اسداله محبوبی؛ حمیدرضا مصفی


3. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه‌داغ

دوره 26، شماره 103، بهار 1396، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2017.46723

مرضیه علامه؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه‌باد


4. محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته‌های سازند جیرود در برش ده صوفیان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 101-116

10.22071/gsj.2017.44130

مجید خزایی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ حسین مصدق


5. محیط رسوبی، رخساره‌های الکتریکی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 339-350

10.22071/gsj.2017.44159

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


6. ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 185-198

10.22071/gsj.2015.42310

محمود حاجیان برزی؛ سید محسن آل‌علی؛ داود جهانی؛ محمد فلاح خیرخواه


7. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی سیری الوند

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 253-262

10.22071/gsj.2015.42336

مجید خانجانی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم‎پوربناب؛ محمدرضا کمالی؛ علی چهرازی


8. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 263-274

10.22071/gsj.2015.42666

مجید خانجانی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی


9. رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 229-236

10.22071/gsj.2015.42663

مهناز کاروان؛ اسداله محبوبی؛ حسین وزیری مقدم؛ رضا موسوی حرمی


10. تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره‌های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه‌داغ

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 275-286

10.22071/gsj.2015.42669

سیده زهرا پورحیدر؛ اسد اله محبوبی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی


12. چینه‌نگاری سکانسی بخش‏های 1 تا 3 سازند میلا در خاور البرز مرکزی

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 25-38

10.22071/gsj.2014.43751

هادی امین‏ رسولی؛ یعقوب لاسمی؛ شرمین ظاهری


13. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند پسته‌لیق در مرکز کپه‌داغ (درگز)

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2013.53686

امیر کریمیان طرقبه؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسد ا... محبوبی