کلیدواژه‌ها = میوسن
تعداد مقالات: 6
1. تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری عضو گوری در جنوب خاور حوضه رسوبی زاگرس

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 129-142

10.22071/gsj.2018.58327

افشین زهدی؛ سید علی معلمی؛ محمد علی صالحی


2. دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 275-280

10.22071/gsj.2015.42367

ایرج مغفوری مقدم؛ صفورا یاسبلاغی


4. مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 135-138

10.22071/gsj.2010.57157

امیرحسین کوکبی نژاد؛ زین العابدین پورابریشمی؛ خسرو خسروتهرانی


6. مطالعه و اکتشاف فسیلهای مهره‌داران واحد سنگ‌چینه‌ای مراغه

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 108-115

10.22071/gsj.2009.57810

زین العابدین پورابریشمی؛ امیر حسین کوکبی نژاد؛ غلامرضا زارع؛ امید دبیری