کلیدواژه‌ها = تغییرات جرم
تعداد مقالات: 5
1. سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 287-296

10.22071/gsj.2015.42439

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ هاشم باقری


4. بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 55-62

10.22071/gsj.2010.57138

نسرین خواجه محمدلو؛ ایرج رسا؛ علی امامعلی پور